Методологія

Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» проводить моніторинг та оцінку тем «електроенергія», «атомна енергетика», «вугілля» та «подолання наслідків Чорнобильської катастрофи». Це, зокрема, наступні Директиви:

Ст.269, Глава 11, Розділ IV, Директива 2009/72/EC (в частині ринку)

Ст.270, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC

Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC

Ст. 273, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC

Ст. 274, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC

Ст.305, Глава 14, Розділ IV, Директива 2009/72/EC, Директива 2005/89/ЄС

Ст.338, Глава 1, Розділ V

Договори про співпрацю з МФО

Ст.339, Глава 1, Розділ V, Вугільний ринок

Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері, Директива Ради 2014/87, Директива Ради 2013/59/Євратом, Директива Ради 2006/117/Євратом

Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері

 

Група «Газ» проводить моніторинг та оцінку тем «газ», зокрема, імплементацію наступних Директив:

Статті 338, 341, Директива 2009/73/ЄС (в частині ринку)

Статті 338, 341, Регламент (ЄС) № 715/2009

Статті 338, 341, Директива 2004/67/ЄС + Додаток XXVI (дія “Механізму раннього попередження”), статті 275 (несанкціонований відбір), 276 (збої у постачанні), 309 та 314 (вирішення спорів) Угоди про асоціацію

Глава 11 “Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями” – зокрема статті 269 (ціни на внутрішньому ринку), 270 (заборона подвійного ціноутворення), 271 (режими імпорту-експорту), 272 (режим транзиту) і 273-274 (транспортування, доступ до інфраструктури)

Додаток XXVII до Глави “Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику” – Директива 94/22/ЄС + статті 279-280 (доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів, а також ліцензування)

 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:

Директива 2010/30/ЄС

Директива 2010/31/ЄС

Директива 2012/27/ЄС

Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань)

Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань)

Статті 338, 341 Угоди про асоціацію

 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:

 

Cтаття 363, Директива 2011/92/ЄС)

Стаття 363, Директива 2001/42/ЄС

Стаття 363, Директива 2003/4/ЄС

Стаття 363, Директива 2003/35/ЄС

Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС

Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС

Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС

Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС

Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС

Стаття 338,  Директива 2009/28/ЄС

 

Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:

Директива 2009/119/ЄС

Директива 94/22/ЄС

Директива 98/70/ЕС

Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 337 Угоди про асоціацію

Стаття 338 Угоди про асоціацію

Стаття 339 Угоди про асоціацію

Стаття 363, Директива 94/63/ЄС

 

Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:

Стаття 27, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 28, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 29, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 88, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Стаття 93, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Статті 97-102, Глава 6 Розділ  IV Угоди про асоціацію

Стаття 104, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Стаття 105, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Стаття 107, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Статті 144-147, Глава 7, Розділ IV Угоди про асоціацію

Глава 8, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директива 2014/25/ЄС

Стаття 255, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 256, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 258, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 263, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 267, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 277, Глава 11, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директиви 2009/72/ЄС і 2009/73/ЄС (в частинах про Регуляторний орган)

Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС

Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію