Методологія

Проект виконується п’ятьма партнерами і двома запрошеними постійними експертами, а саме:  аналітичним центром DiXi Group, ресурсно-аналітичним центром «Суспільство і довкілля», всеукраїнською громадською організацією «Опора», асоціацією «Європейське українське енергетичне агентство» та громадською організацією «Енергетична Асоціація України». Також, постійними членами проекту є Уніговський Л.М. та Рябцев Г.Л.

Для цілей моніторингу Угоди про Асоціацію, учасники проекту працюють у п’яти тематичних групах. Це, зокрема, група «Газ», до якої входять Л.Уніговський (ТОВ «Нафтогазбудінформатика») та Р.Ніцович (DiXi Group); група «Електроенергія», до якої входять С.Голікова («Енергетична Асоціація України») та О.Шуміло; група «Енергоефективність та соціальні питання», до якої входять Т.Бойко («Опора») та Д.Назаренко (DiXi Group); група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії», до якої входять Н.Андрусевич (Суспільство і довкілля») та Н.Єрмакова (DiXi Group), група «Бізнес-клімат та інвестиції», до якої входять В.Белякова («Європейське українське енергетичне агентство») та А.Білоус (DiXi Group), група «Нафта», до якої входять Г.Рябцев та Т.Ткачук (DiXi Group).

Проаналізувавши Угоду про Асоціацію, учасники проекту визначили рамки моніторингу для кожної з тематичних груп.

Основними джерелами інформації для моніторингу є офіційні повідомлення органів влади. Це, зокрема, прийняті нормативно-правові акти, заяви високопосадовців, інформація про зустрічі та події за участю представників органів влади. Також, джерелами моніторингу є повідомлення ключових гравців ринку енергетики, прийняті ними рішення чи ініціативи. За можливості, джерелами інформації можуть бути також опубліковані статті, інтерв’ю, новини, а також результати двосторонніх зустрічей експертів з учасниками енергетичних ринків.

Предметом моніторингу є прийняття Директив, за можливості – також їх імплементація. Групи та експерти моніторять, в першу чергу, прийняття Директив в українське законодавство та відповідність їх правилам та суті Директив ЄС. За можливості, але не обов’язково, може бути висвітлено якість запровадження Директив на практиці та ефект від їх запровадження для ринку та/чи споживачів.

 

Перелік статей Угоди про Асоціацію та директив, щодо яких здійснюється моніторинг

 

Група «Електроенергетика та ядерна безпека» проводить моніторинг та оцінку тем «електроенергія», «атомна енергетика», «вугілля» та «подолання наслідків Чорнобильської катастрофи». Це, зокрема, наступні Директиви:

Ст.269, Глава 11, Розділ IV, Директива 2009/72/EC (в частині ринку)

Ст.270, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC

Ст.271, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC

Ст. 273, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC

Ст. 274, Глава 11, Розділ IV, Регламент 714/2009/EC, Директива 2009/72/EC

Ст.305, Глава 14, Розділ IV, Директива 2009/72/EC, Директива 2005/89/ЄС

Ст.338, Глава 1, Розділ V

Договори про співпрацю з МФО

Ст.339, Глава 1, Розділ V, Вугільний ринок

Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері, Директива Ради 2014/87, Директива Ради 2013/59/Євратом, Директива Ради 2006/117/Євратом

Ст.342, Глава 1, Розділ V, Співпраця в атомній сфері

 

Група «Газ» проводить моніторинг та оцінку тем «газ», зокрема, імплементацію наступних Директив:

Статті 338, 341, Директива 2009/73/ЄС (в частині ринку)

Статті 338, 341, Регламент (ЄС) № 715/2009

Статті 338, 341, Директива 2004/67/ЄС + Додаток XXVI (дія “Механізму раннього попередження”), статті 275 (несанкціонований відбір), 276 (збої у постачанні), 309 та 314 (вирішення спорів) Угоди про асоціацію

Глава 11 “Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями” – зокрема статті 269 (ціни на внутрішньому ринку), 270 (заборона подвійного ціноутворення), 271 (режими імпорту-експорту), 272 (режим транзиту) і 273-274 (транспортування, доступ до інфраструктури)

Додаток XXVII до Глави “Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику” – Директива 94/22/ЄС + статті 279-280 (доступ та здійснення діяльності з розвідки, видобування та виробництва вуглеводнів, а також ліцензування)

 

Група «Енергоефективність та соціальні питання» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:

Директива 2010/30/ЄС

Директива 2010/31/ЄС

Директива 2012/27/ЄС

Директива 2009/72/ЄС (в частині соціальних питань)

Директива 2009/73/ЄС (в частині соціальних питань)

Статті 338, 341 Угоди про асоціацію

 

Група «Довкілля та відновлювальні джерела енергії» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:

Cтаття 363, Директива 2011/92/ЄС)

Стаття 363, Директива 2001/42/ЄС

Стаття 363, Директива 2003/4/ЄС

Стаття 363, Директива 2003/35/ЄС

Директиви 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС

Стаття 363, Директива 2008/50/ЄС

Стаття 363, Директива 1999/32/ЄС

Стаття 363, Директива 2009/147/ЄС

Стаття 363, Директива 2010/75/ЄС

Стаття 338,  Директива 2009/28/ЄС

 

Група «Нафта» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:

Директива 2009/119/ЄС

Директива 94/22/ЄС

Директива 98/70/ЕС

Стаття 274 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 275 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 276 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 279 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 280 Глави 11 Угоди про асоціацію (Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями)

Стаття 337 Угоди про асоціацію

Стаття 338 Угоди про асоціацію

Стаття 339 Угоди про асоціацію

Стаття 363, Директива 94/63/ЄС

 

Група «Бізнес клімат» проводить моніторинг та оцінку імплементації наступних Директив:

Стаття 27, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 28, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 29, Глава 1, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 88, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Стаття 93, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Статті 97-102, Глава 6 Розділ  IV Угоди про асоціацію

Стаття 104, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Стаття 105, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Стаття 107, Глава 6, Розділ  IV Угоди про асоціацію

Статті 144-147, Глава 7, Розділ IV Угоди про асоціацію

Глава 8, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директива 2014/25/ЄС

Стаття 255, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 256, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 258, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 263, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 267, Глава 10, Розділ IV Угоди про асоціацію

Стаття 277, Глава 11, Розділ IV Угоди про асоціацію та Директиви 2009/72/ЄС і 2009/73/ЄС (в частинах про Регуляторний орган)

Статті 355-359, Глава 5, Розділ V Угоди про асоціацію та Директива 2008/92/ЄС

Стаття 379, Глава 10, Розділ V Угоди про асоціацію